Team

Katrien Brewaeys

Kim Vandendriessche

Annelies Brewaeys

Mijn naam is Katrien Brewaeys, klinisch psycholoog en sportpsycholoog. Ik werk deeltijds als psycholoog binnen het Psychologisch Centrum Grimbergen en deeltijds voor YUNECO (team COMBI) vanuit het UPC KULeuven.


Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen hier in de praktijk bij mij terecht voor begeleiding bij sociale moeilijkheden, emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, stress/ spanningsklachten en verwerkingsproblemen. De begeleiding start telkens met een intakegesprek, vervolgens wordt er samen een therapietraject op maat voorgesteld.


Ook sporters kunnen in de praktijk bij mij terecht. Als sportpsycholoog ga ik met hen aan de slag om hun prestaties te optimaliseren. Dit gebeurt door na het opstellen van een begeleidingstraject, in te zetten op persoonlijke groei en het verbeteren van mentale vaardigheden (concentratie, visualisatie, doelen stellen, spanningsregulatie,…).


Na mijn Master in de klinische psychologie volgde ik bijkomende opleidingen:

- Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief

(AP Hogeschool 2012-2014).

- Oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie

(Korzybski Instituut 2014-2018)

- EMDR (Integrativa i.o.)

- Getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie (KUL 2020-2022)


Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen BFP, VVDO, VVSP en bij de psychologencommissie, onder het erkenningsnummer: 892113225 en het visumnummer 274921.

Ik ben Kim Vandendriessche en werk als klinisch psycholoog met adolescenten en volwassenen. Tijdens mijn master in de klinische psychologie (Rijksuniversiteit Gent) heeft een grote interesse in de neuropsychologie ertoe geleid dat ik de bijkomende master ‘Brain and Mind Sciences’ in het Brain & Mind Centre te Sydney heb gevolgd. Deze opleiding heeft mij enorm veel inzicht en kennis bijgebracht over hoe gedrag, emoties en cognities tot stand komen, elkaar beïnvloeden en geaffecteerd kunnen worden. Verder heb ik in 2018 de opleiding Coach Burn-Out gevolgd, gegeven door Dr. L. Swinnen en van 2015-2019 de opleiding oplossingsgerichte, cognitieve en systemische psychotherapie aan het Korzybski Instituut, om vanuit dit kader als psychotherapeut de cliënt zijn behoeftes kwalitatief beter te kunnen analyseren en bevredigen.


Hier in de praktijk kan u bij mij terecht voor psychotherapie. Ik bied begeleiding bij sociale problemen, emotionele problemen, verwerkingsproblemen, relationele problemen, stress- en spanningsklachten, jobgerelateerde moeilijkheden, cognitieve moeilijkheden en burn-out. 


Ik heb niet enkel aandacht voor wat moeilijk loopt, maar eveneens voor de sterktes van de persoon die vervolgens geïmplementeerd kunnen worden om de gewenste uitkomst voor de centrale hulpvraag te verwezenlijken en de levenskwaliteit te verhogen, dit op diens eigen tempo. Hierbij kan de sociale context in het proces betrokken worden, dit vanuit het idee dat interacties met ons naaste omgeving ons als persoon mee vormen.


Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen (BFP) en bij de psychologencommissie, onder het erkenningsnummer: 892113582 en visumnummer: 284076.

Ik ben Annelies Brewaeys en studeerde in 2015 af als klinisch psycholoog met onderscheiding aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tussen 2016-2020 heb ik een 4-jarige therapie opleiding “Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Psychotherapie” aan het Korzybski Instituut gevolgd. Binnen de praktijk geef ik psychotherapie. Ik ben hiernaast ook werkzaam als eerstelijnspsychologe binnen 1Gezin1Plan verbonden aan het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus. 


Kinderen vanaf 8 jaar, adolescenten en volwassenen kunnen bij mij terecht voor spanningsklachten, verwerking, burn-out, sociale, emotionele en/of gedragsmoeilijkheden. Tijdens de begeleiding zet ik samen met de cliënt de aangemelde klachten om in een werkbare hulpvraag. Nadien wordt samen met de cliënt nagedacht wat helpend kan zijn binnen zijn/haar hulpvraag en hoe dit te vertalen naar het dagelijkse leven. Hierbij wordt ook de nodige aandacht gevestigd op de sterktes en het tempo van de cliënt en zijn/haar context. Binnen de begeleiding van kinderen en jonge adolescenten worden de ouders actief betrokken. Op deze manier kunnen zij het kind verder ondersteunen binnen de thuiscontext. 


Ik ben aangesloten bij de psychologencommissie. Mijn erkenningsnummer: 922116807 en visumnummer: 261622.