Aanbod

Psychotherapie

 • Emotionele problemen 

          (angsten, verdriet, kwaadheid, depressie,            faalangst, verhogen van weerbaarheid,                verwerkingsproblemen,…)

 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen (agressie, ADHD, pestproblemen,…)
 • Opvoedingsvragen en/ of -problemen
 • Begeleiden van kinderen / jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum, alsook het begeleiden van broers / zussen / ouders van een kind met autisme.

Psychotherapie (Volwassenen)


 • Emotionele problemen

          (angsten, verdriet, kwaadheid, depressie,            onzekerheid, eenzaamheid,…) • Werkgerelateerde klachten   (burn out,overspanning,...) • Verwerkingsproblemen

         (overlijden, scheiden, werkverlies,                         handicap,…) • Stress- en spanningsklachten (vermoeidheid, slaapproblemen, hyperventilatie,…) • Cognitieve problemen (geheugen, probleemoplossend vermogen,…)


Psychodiagnostiek

 • Intelligentieonderzoek                (cognitieve vaardigheden onderzoeken)
 • Aandachtonderzoek

  (Onderzoek van concentratie en de

  verschillende vormen van aandacht)

 • Belevingsonderzoek                                    (sociaal emotioneel functioneren van het kind in kaart brengen)
 • Testen van executieve functies                  (plannen, inhibitie, flexibiliteit, werkgeheugen, organisatie,...)